Honorar

Kontorets honorar vil normalt bli å beregne ut i fra medgått tid og en timepris som bl.a. vil avhenge av kravet saken gjelder og den grad av spesialkunnskap som kreves.


I visse saker, hvor det arbeid saken krever er forutsigbart, kan kontoret tilby avtale om fastpris.
I saker hvor klienten berettiger til fri rettshjelp i Norge, eller har forsikringsdekning, vil det normalt kun bli snakk om en egenandel å betale for klienten.


Etter et første møte vurderes saken og en oppdragsbekreftelse med presise betingelser for kontorets bistand sendes til klienten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

In Archive