Det fransk-norske advokatfirmaet

Arbeidsområder

Firmaet driver en allmenjuridisk praksis både i Oslo og i Paris, og arbeider i hovedsak med fransk-norske saker.

Vi kan tilby bistand innenfor de fleste juridiske områder både i Norge og i Frankrike.
I begge land bistår kontoret både med rådgivning og prosessoppdrag


I tillegg tar kontoret saker som gjelder, eller som går for, den Internasjonale voldgiftsdomstolen i Paris (ICC).
Vi er i stand til å tilby bistand innenfor et såvidt stort spekter av juridiske områder på grunn av et nært samarbeid med advokatfirmaet Cabinet Taylor SCM i Paris, hvor Nina Wang også er én av partnerne.

Hvem vi er

Portraits-Nina-COUL-RGB

Nina Wang

Født i 1967 – norsk statsborger
Norsk advokatbevilling i 1997
Partner i advokatfirmaet Cabinet Taylor SCM fra 2005
Norsk representant i og medlem av Den Internasjonale voldgiftsdomstolen i Paris (ICC) mellom 2006 og 2010.
Fransk advokatbevilling i 2011
Språk: norsk, fransk, engelsk og tysk


Etter å ha praktisert i 6 år i et norsk advokatfirma i Oslo, hvor hun behandlet et stort spekter av forskjellige saker innenfor norsk rett, opprettet Nina Wang sitt eget advokatkontor i 2003. Hun vendte seg samtidig mot internasjonale saker, noe som ledet henne til Paris og advokatfirmaet Cabinet Taylor SCM i september 2005. I dag arbeider hun først og fremst med fransk-norske saker samt med internasjonal voldgift.

Nina Wang har også arbeidet som juridisk rådgiver i Humanitærrettsavdeling i Norges Røde Kors fra 2004 til 2006.

Bronwen Perret-Deschamps

Portyrait---Bron-(RGB)
Født i 1947 – fransk-norsk
Juridisk sekretær, sertifisert oversetter og tolk siden 1993
Sertifisert norsk-fransk juridisk oversetter ved ankedomstolen i Aix en Provence
Språk : norsk, fransk og engelsk

Honorar

Kontorets honorar vil normalt bli å beregne ut i fra medgått tid og en timepris som bl.a. vil avhenge av kravet saken gjelder og den grad av spesialkunnskap som kreves.

I visse saker, hvor det arbeid saken krever er forutsigbart, kan kontoret tilby avtale om fastpris.
I saker hvor klienten berettiger til fri rettshjelp i Norge, eller har forsikringsdekning, vil det normalt kun bli snakk om en egenandel å betale for klienten.

Etter et første møte vurderes saken og en oppdragsbekreftelse med presise betingelser for kontorets bistand sendes til klienten.

Kontor i Frankrike

5, rue Taylor
75010 PARIS
Tel: (+33) 1 44 52 52 92
Mob: (+33) 6 77 29 73 59
Fax: (+33) 1 44 52 14 40
Paris Palais – B 321

Email: nina.wang@avocat-taylor.com


Carte-Paris

Kontor i Norge

C. J. Hambros plass 2C
0164 OSLO
Tel: (+47) 22 99 61 25
Mob: (+47) 99 64 34 34
Fax: (+47) 22 99 60 10

Email: nina.wang@avocat-taylor.comCarte-Olso
© WangLaw 2014 - art direction: Benjamin Lignel for vst-open / development: Louis Serre / homepage illustration: Emmanuelle Duparchy / portrait Nina Wang: Robert Wiwatowski